Setaria viridis

green foxtail, green bristlegrass, wild foxtail millet
Wikipedia Entry
Wikispecies Entry
Kingdom
Plantae
Order
Poales
Family
Poaceae
Genus
Setaria
Species
viridis