Aspergillus nidulans

Wikipedia Entry
Wikispecies Entry
Kingdom
Fungi
Phylum
Ascomycota
Class
Eurotiomycetes
Order
Eurotiales
Family
Trichocomaceae
Genus
Aspergillus
Species
nidulans